Pasportizácia objektov
Odborné prehliadky a skúšky
Obslužné činnosti a bežná údržba
Opravy
Personálne služby
Upratovanie a čistenie
Finančná a obchodná správa nehnuteľností – property manažment
Ostatné služby

KONTAKT

Neváhajte nás kontaktovať!
Zásady ochrany osobných údajov.