Elektroinštalácia a elektrické zariadenia

Zabezpečenie fungovania nepretržitej prevádzky, servisu i údržby technologických aj energetických zariadení vysokého a nízkeho napätia. Odstránenie porúch.


Osvetlenie, núdzové osvetlenie

Starostlivosť o údržbu, kontrolu, servis aj výmenu svetelných zdrojov.


Plyn, voda, kanalizácia

Kompletná údržba rozvodov vody, plynu a kanalizácie vrátane vodných stavieb, odstránenie porúch.


Vykurovanie, TÚV

Kontroly plynových kotolní podľa prevádzkového predpisu spojené s pravidelnou údržbou a vedením príp. vypracovaním prevádzkovej dokumentácie, servis a odstránenie porúch.


Vzduchotechnika a klimatizácia

Pravidelná kontrola, údržba a servis klimatizácie i požiadaviek.


Výťahy, zdvíhacie zariadenia

Pravidelná údržba, prehliadky i servis výťahov a zdvíhacích zariadení. Zabezpečenie funkcie dozorcu výťahu.


Bezpečnostné systémy (EZS, EPS)

Kontrola, servis a údržba elektrickej požiarnej signalizácie a elektrického zabezpečovacieho systému.


Protipožiarne zabezpečenie a splinklery.

Pravidelná kontrola a opravy ručných hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, klapiek, vodovodov a iných protipožiarnych zariadení.


Meranie a kontrola MaR

Monitorovanie energií, analýzy zozbieraných údajov a hodnôt merania, ich vyhodnotenie a spätná kontrola. Pravidelná profylaktická prehliadka zariadení pre meranie a reguláciu.

KONTAKT

Neváhajte nás kontaktovať!
Zásady ochrany osobných údajov.