Ochrana objektov

Ochrana objektu a aj osôb. Podľa potreby ozbrojený alebo neozbrojený pracovník.


Recepčné služby

Informátor pri vstupe do objektu, milý personál recepcie.


Výkon požiarneho technika a BOZP

Pravidelné prehliadky a školenia pre prípad hlásenia požiaru v objekte. Vytvorenie príp. obnovenie bezpečnostného značenia a protipožiarnej dokumentácie.


Personálny leasing

Komplexný výber a nábor zamestnancov s kompletnou mzdovou a personálnou agendou. Ušetrenie nákladov pri hľadaní brigádnikov na sezónne a nárazové práce.

KONTAKT

Neváhajte nás kontaktovať!
Zásady ochrany osobných údajov.