SK/EN


Elektroinštalácia a elektrické zariadenia

Odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle platnej legislatívy, zabezpečenie nepretržitej prevádzky, servisu a údržby technologických a energetických zariadení vysokého aj nízkeho napätia.


Plyn, voda, kanalizácia

Kompletná údržba rozvodov vody, plynu a kanalizácie vrátane vodných stavieb. Vykonanie odborných prehliadok a skúškok v zmysle platnej legislatívy, odstránenie porúch.


Vykurovanie, TÚV

Kontroly plynových kotolní podľa prevádzkového predpisu spojené s pravidelnou údržbou a vedením príp. vypracovaním prevádzkovej dokumentácie, zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok v zmysle platnej legislatívy a servisu v prípade porúch.


Vzduchotechnika a klimatizácia

Pravidelná kontrola, údržba a servis klimatizácie i vzduchotechniky podľa požiadaviek.


Výťahy, zdvíhacie zariadenia

Pravidelná údržba, prehliadky i servis výťahov a zdvíhacích zariadení, zabezpečenie funkcie dozorcu výťahu.


Bezpečnostné systémy (EZS, EPS)

Odborné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrického zabezpečovacieho systému. Pravidelná údržba a servis.


Protipožiarne zabezpečenie a splinklery

Pravidelnú kontrolu a opravy ručných hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, klapiek, vodovodov a iných protipožiarnych zariadení.

KONTAKT

Neváhajte nás kontaktovať!
Zásady ochrany osobných údajov.